Eiendomsskatt - klage (overtakst) ved ilagt eiendomsskatt


GENERELT

Å kreve overtakst vil si at du klager over skattetaksten. Skattetaksten er den verdien huset/eiendommen er satt til, og som danner grunnlaget for beregning av eiendomsskatt. Skattetaksten skal settes til eiendommens alminnelige omsetningsverdi.

Det er kommunens politiske organer som bestemmer om eiendomsskatt skal ilegges eiendommer i kommunen.

Målgruppe

Eiere og brukere av eiendommer som er ilagt eiendomsskatt

Det er kun verker og bruk som er ilagt eiendmsskatt i Nore og Uvdal kommune.

Kriterier / Vilkår


PRAKTISKE OPPLYSNINGER
Veiledning

Klagen skal være skriftlig og leveres til eiendomsskattekontoret innen seks uker etter at skattelisten er lagt ut.

Søknadsfrist


Søknaden sendes til

Har du svart på elektronisk skjema går det automatisk til kommunen. Har du lastet ned et skjema kan du sende det på e-post til: postmottak@nore-og-uvdal.kommune.no Søknaden må underskrives og sendes i brevpost til: Nore og Uvdal kommune Postmottak Sentrum 16 3630 RØDBERG

Saksbehandling

Klagenemnda i kommunen behandler klagen (kravet om overtakst).