Økonomiplaner og rapporter

Kommunestyret skal en gang i året vedta en rullerende økonomiplan og innen årets utgang vedta budsjett for neste år. For hvert kalenderår skal det utarbeides årsregnskap og årsberetning. 

Les mer

Politisk organisering

Kommunestyret er kommunens øverste organ. Nore og Uvdal kommune bruker hovedutvalgsmodellen for organisering av det politiske arbeidet med:

Politiske møter og møtedokumenter

Sakspapirene til kommunestyret, formannskapet og hovedutvalg publiseres i god tid før møtene.

Direktesendte kommunestyremøter

Nore og Uvdal kommune sender kommunestyremøtene direkte på internett, og har gjort det siden 2003. Her har du lenke til direktesendingen og videoarkivet.


Valg

Det er valg annet hvert år - enten stortingsvalg eller kommunestyre- og fylkestingsvalg.

Les mer