Vaktmester - ambulerende


GENERELT

Vaktmesteren kan komme hjem til deg og hjelpe til med enkle, praktiske gjøremål, slik som mindre reparasjoner og vedlikeholdsarbeid. Du trenger kanskje hjelp til å montere eller fjerne et teknisk hjelpemiddel eller få installert en trygghetsalarm.

Målgruppe

Du er eldre eller funksjonshemmet og bor hjemme

Pris

Priser og gebyrer

ANNEN INFORMASJON

Minstestandard for ambullerende vaktmester

PRAKTISKE OPPLYSNINGER
Veiledning

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om vaktmestertjeneste, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Søknaden sendes til

Søknaden må underskrives og sendes i brevpost til: Nore og Uvdal kommune Postmottak Sentrum 16 3630 RØDBERG

Kontaktinformasjon

  • Toril R.  Fjøslid
  • Virksomhetsleder hjemmetjenesten
  • Telefon: 95948786
  • Send e-post

Aktuelle skjema

Tjenestekatalog