Renovasjon


GENERELT

Kommunen skal sørge for å samle inn husholdningsavfall (tvungen renovasjon). Som husholdningsavfall regnes avfall fra private husholdninger, også større gjenstander som inventar. Stativ og lignende settes opp slik kommunen bestemmer. Farlig avfall skal ikke blandes med vanlig husholdningsavfall, men leveres på eget mottak. Det finnes også egne returordninger for bestemte typer av avfall. Kommunen kan etter søknad unnta bestemte eiendommer fra den kommunale innsamlingen.

Målgruppe

Privathusholdninger

Pris

Renovasjonsgebyret er fastsatt i kommunal forskrift.

Priser og gebyrer

ANNEN INFORMASJON

Søppeltømmekalender 2019
Søppeltømmekalender 2020
Grønneflåta avfallsanlegg
Min renovasjon - app

Kontaktinformasjon

  • Silje  Øyslebø
  • VA-ingeniør / teamleder
  • Telefon: 90774799
  • Send e-post
  • Postadresse
  • Sentrum 16 3630 Rødberg

Lover og retningslinjer

Tjenestekatalog