Konsesjon for erverv av fast eiendom


GENERELT

Søknad om konsesjon skal sendes til ordføreren innen 4 uker etter at avtalen er inngått eller erververen fikk rådighet over eiendommen. Skjøte, kjøpekontrakt, leiekontrakt eller annen avtale samt takst, skal vedlegges i orginal eller bekreftet avskrift i den utskrift slike dokumenter foreligger. Gjelder ervervet landbrukseiendom, skal skogbruksplan vedlegges såfremt slik plan foreligger

Søknaden sendes til

Søknad kan sendes sendes i underskrevet stand til Nore og Uvdal kommune, postmottak, 3630 Rødberg

Kontaktinformasjon

  • Silje Ljøterud  Bergan
  • Jordbrukssjef
  • Telefon: 98450608
  • Send e-post

Lover og retningslinjer

Aktuelle skjema