Etablererprøven


GENERELT

Før et serveringssted kan få serveringsbevilling, må daglig leder for serveringsstedet ha bestått etablererprøven. (Dette er ikke det samme som kunnskapsprøven etter alkoholloven). Etablererprøven skal sikre at ansvarlig for et serveringssted har de nødvendige kunnskapene om økonomistyring og lovgivning av betydning for driften. Kommunen skal avholde prøven innen to måneder etter at den har mottatt melding om at du ønsker å avlegge prøven. 

Etablererprøven er en flervalgsprøve. Du vil få 90 minutter til å besvare den. For å få bestått prøve må 40 av 50 svar være riktige. Ta med gyldig legitimasjon.

Målgruppe

Daglig leder i virksomhet som har eller søker om serveringsbevilling

Pris

Det skal betales et gebyr pålydende kr. 400,-. Gebyret må betales for hver gang du avlegger prøven, hvis den må tas opp igjen flere ganger.

PRAKTISKE OPPLYSNINGER
Veiledning

Kommunen vil legge til rette for at du kan ta etablererprøven.

Pensum

Boken "Læremateriell - Etablererprøven for serveringsvirksomheter" kan kjøpes via telefon, faks eller e-post hos: VINN, 8512 NARVIK, faks: 76967201, e-post: firmapost@vinn.no, telefon: 800 33 840, eller på www.vinn.no/servering.

Du kan laste ned opplysninger fra nettet også, se over.