Tjenestebeskrivelser for  Næring

Avkjørsel - privat avkjørsel fra offentlig vei
Avløserordningene i landbruket
Barnehage - etablering og drift
Dagmamma - godkjenning
Driveplikt på landbrukseiendom - søknad om fritak
Erstatning for husdyr drept eller skadet av rovvilt
Etablererprøven
Familiebarnehage - godkjenning
Fellingstillatelse
Film og video - konsesjon for framvisning
Frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet - søknad om godkjenning
Fyrverkeri - handel og oppbevaring
Jegerprøven
Konsesjon for erverv av fast eiendom
Kunnskapsprøven - alkoholloven
Landbruket - erstatning etter offentlige pålegg og restriksjoner i plante- og husdyrproduksjon
Landbruket - erstatning ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon og ved katastrofetap i husdyrhold
Landbrukseiendom - deling
Landbruksvei - bygging
Midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket
Miljøfyrtårn - sertifisering
Nydyrking av arealer til jordbruksformål
Produksjonstilskudd i jordbruket
Regionalt miljøprogram i jordbruket - tilskudd
Salgsbevilling alkohol
Serveringsbevilling
Skjenkebevilling - ambulerende / for bestemt enkeltanledning
Skjenkebevilling alkohol
Skogbruket - tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket
Skogfond
Spesielle miljøtiltak i landbruket
Tilskudd til drenering - søknad
Vald - godkjenning
Økologisk landbruk - direkte tilskudd

Artikler

Bolig, eiendom og næring
Ny etablerertjeneste for Numedal
Etablererveiledning
Fagmøter på grovfôrkvalitet, grovfôrøkonomi og kraftfôrtilpasning
Oppfordring til våre leverandører
Strategisk næringsplan 2011 - 2021