Kulturmidler


GENERELT

Kulturmidler er et aktivitetstilskudd til lag og foreninger

Målgruppe

Kulturmidlerr: Alle lag og foreninger som er tilknyttet Nore og Uvdal kommune. Velforeninger kan ikke søke kulturmidler.

Kriterier / Vilkår

Det er utarbeidet kriterier for tildeling av kulturmidler. Se i margen til høyre.

Vedlegg

Følgende vedlegg må legges ved søknaden:

  • Årsmelding
  • Revidert regnskap
  • Navn- og adresselister på medlemmer

PRAKTISKE OPPLYSNINGER
Veiledning

Kontakt Frivilligsentralen.

Søknadsfrist

Søknasfrist er 1. mai. 

Søknaden sendes til

Elektronisk skjema går automatisk til kommunen.

Saksbehandling

Fordeling av kulturmidler blir behandlet administrativt. Etter behandling blir søkeren skriftlig underrettet om vedtaket som er fattet.

Klagemulighet

Søkeren har på vanlig måte klageadgang på vedtaket i tråd med Forvaltningslovens regler.

Kontaktinformasjon

Lover og retningslinjer

Aktuelle skjema

Tjenestekatalog