Bygdearkiv


GENERELT

Bygdearkivet for Nore og Uvdal ligger i Folkebibliotekets filial i Uvdal og er et lokalhistorisk arkiv. Arkivet inneholder innsamlet materialet som er offentlig eiendom dersom det ikke er opprettet andre avtaler med eierne. Arkivet kan ta imot deponert materiale fra private arkiveeiere.

Målgruppe

Alle

Kriterier / Vilkår

Arkivet har som formål å samle inn, ordne, registrere, og ta vare på privatarkiv, foto, film, stedsnavn, folkeminne, folkemusikk, kopiert og trykt materiale med tilknytning til kommunen i nåtid og fortid.

PRAKTISKE OPPLYSNINGER
Veiledning

Kontakte Nore og Uvdal bibliotek