Kulturskole


GENERELT

Kulturskolen er et musikk- og kulturfaglig tilbud. Tilbudet er organisert i tilknytning til skoleverket og kulturlivet ellers.

Tilbudet er et samarbeid mellom Nore og Uvdal og Rollag kommune.

Målgruppe

Elever i grunnskolen og videregående skole.

Pris

Priser og gebyrer

Kriterier / Vilkår

Når du søker om opptak, har du krav på å få et skriftlig vedtak fra kommunen. Selv om du ikke har rett til å motta et tilbud, må kommunens avgjørelse om tildeling av plass være saklig begrunnet.

ANNEN INFORMASJON

Norsk kulturskoleråd

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 1. juni.

Søknaden sendes til

Det søkes elektronisk. 

Saksbehandlingstid

Svar på søknaden sendes ut innen primo juli.

Saksbehandling

Søknaden blir behandlet av kulturskolen.

Klagemulighet

Klage på vedtak behandles i hovedutvalg for skole, barnehage og kultur.

Kontaktinformasjon

Lover og retningslinjer

Aktuelle skjema

Tjenestekatalog