Stier og løyper


GENERELT

Både kommunen og frivillige lag har i mange år arbeidet med merking, skilting og annen tilrettelegging av sti- og løypenettet innen kommunens grenser. I Nore og Uvdal vil du derfor i dag finne et stort og variert sti- og løypenett som gir deg svært gode muligheter for flotte friluftsopplevelser både sommer som vinter. Kommunen er for øvrig delt inn i 7 løypeområder, hvert med sitt lokale løypeutvalg. Det er disse utvalgene som er ansvarlige for at de lokale stiene og løypene ryddes, at merking vedlikeholdes og at de aktuelle skiløypene er oppkjørte vinterstid etter en nærmere bestemt tidsplan. Til dette arbeidet yter kommunen hvert år økonomiske midler over sitt budsjett, og det er den kommunale løypenemnda som fordeler disse tilskuddene. Når det gjelder forespørsler vedr. de lokale sti- og løypenettet kan både turistkontoret på Rødberg, kommunens skole- og kulturkontor samt de lokale løypeutvalgene gi svar. Under vil du finne en enkel oversikt over tilbudene i de ulike delene i kommunen, samt aktuelle adresser/telefonnummer for henvendelser.

Målgruppe

Fastboende, fritidsbeboere og turister i Nore og Uvdal.

ANNEN INFORMASJON

Borgemarka
Dagalifjellet
Imingfjell
Jønndalen
Rødberg
Tunhovd
Åsbøseterdalen
Øygardsgrend

Kontaktinformasjon

Tjenestekatalog