Behandlingsbassenget


GENERELT

Dette er et lite oppvarmet basseng som ligger i tilknytning til fysioterapiavdelingen i første etg. av Bergtun omsorgssenter.

Målgruppe

Alle

Pris

Kr. 75,- pr. time.

Kriterier / Vilkår

De som har spesielle behov har førsteprioritet.

PRAKTISKE OPPLYSNINGER
Veiledning

Send inn skjema, så blir søknaden behandlet etter fristen.

Søknadsfrist

Leieperioden er 01.01-30.06 for vårhalvåret med søknadsfrist 15.12 forrige år og 01.08-31.12 for høsthalvåret med søknadsfrist 15.07 samme år.

Søknaden sendes til

Har du svart på elektronisk skjema går det automatisk til kommunen. Har du lastet ned et skjema kan du sende det på e-post til: post@nore-og-uvdal.kommune.no

Saksbehandling

Søknad vil bli behandlet etter fristen og etter hvilke behov søkeren har.

Kontaktinformasjon

Lover og retningslinjer

Aktuelle skjema

Tjenestekatalog