Tanker om selvmord

Har du, eller vet du om noen som har tanker om selvmord. Her kan du få råd og informasjon om temaet.
Les mer her

Bråflåttun ressurssenter

Nore og Uvdal kommune har et lavterskeltilbud for personer med utfordringer knyttet til psykisk helse og/eller rus.
Det er et tilbud som er tilpasset brukergruppen med tanke på åpningstider, tilgjengelighet, formål og brukerinvolvering.
Les mer

Nore og Uvdal legekontor

Legekontoret holder til i kommunehuset, og har egen inngang sammen med helsestasjonen.

Åpningstider
Mandag - fredag kl. 8:30 - 14:30
Stengt for lunsj: kl. 11:30 - 12:00

Telefon: 31 02 48 00
Legevaktstelefon: 116 117 
(utenom åpningstid for legekontoret)

Ved mistanke om alvorlige og livstruende skader og tilstander, ring 1 1 3

Kontaktperson legekontor:
Seksjonsleder Stefan Olsson, Tlf: 31024801

Folkehelse

I Nore og Uvdal definerer vi folkehelsearbeid som samfunnets samlede innsats for å styrke faktorer som fremmer helsen, redusere faktorer som medfører helserisiko og beskytte mot ytre helsetrusler. Videre skal folkehelsearbeidet bidra til en jevnere sosial fordeling av faktorer som påvirker helsen.

logo seniorsenteret

Nore og Uvdal seniorsenter

Velkommen til Nore og Uvdal seniorsenter, som er et tilbud til eldre hjemmeboende i kommunen.
Våre åpningstider er tirsdager og torsdager kl. 10:30 til kl. 16:00.

Les mer