Legevakt


GENERELT

Kommunen har legevakt som skal dekke behovet for øyeblikkelig hjelp. Du kontakter legevakten når det ikke er mulig å få kontakt med fastlegen.

Legevakt telefon  116 117

Dersom du befinner deg utenfor Nore og  Uvdal kommune, og må ha kontakt med lokal legevakt, ring telefon 32720300.

Målgruppe

Alle som oppholder seg i kommunen

ANNEN INFORMASJON

Pasient og tolk. En brosjyre om tolk i helsetjenesten
Hjelpetilbud i kommunen

Søknaden sendes til

Har du svart på elektronisk skjema går det automatisk til kommunen. Har du lastet ned et skjema kan du sende det på e-post til: postmottak@nore-og-uvdal.kommune.no Søknaden må underskrives og sendes i brevpost til: Nore og Uvdal kommune Postmottak Sentrum 16 3630 RØDBERG

Klagemulighet

Hvis du mener at du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og gi opplysninger som kan ha betydning for klagebehandlingen.

Du kan også klage til fylkesmannen i ditt fylke over uforsvarlig utførelse av tjenesten, utilstrekkelig eller gal informasjon eller brudd på taushetsplikten.
 
Skulle det skje en svært alvorlig hendelse i forbindelse med tjenesten kan du som pårørende eller pasient sende en varsling direkte til Statens helsetilsyn på telefonnummer 474 86 882.

Kontaktinformasjon

  • Stefan  Olsson
  • Virksomhetsleder helse
  • Telefon: 31024801
  • Mobil: 95075881
  • Send e-post
  • Hilde  Heggelien
  • Kommunalsjef
  • Telefon: 90113519
  • Send e-post

Lover og retningslinjer

Tjenestekatalog