Barnehage- og SFO-plass

Nore og Uvdal kommune har innført et nytt administrativt system for barnehage, skole og SFO, og har i den forbindelse fått en ny portal for barnehageplass og SFO-plass. 

Barnehagene i Nore og Uvdal

Nore og Uvdal kommune har 4 kommunale barnehager; Rødberg med 3 avdelinger, Uvdal med 2 avdelinger, Nore med 1 avdeling og Tunhovd med 1 avdeling.

Vi har full barnehagedekning, det vil si at de som ønsker plass får det.
Søknadsfristen for hovedopptak er 1. mars. De som søker innen frist tildeles fast plass fram til barnets skolestart.
Vi har løpende opptak på midlertidige plasser hele året, og det er mulig å søke om endringer i løpet av året.

Redusert foreldrebetaling


Sist Oppdatert:  18.09.2019 11:34  Skriv ut

Skolene i Nore og Uvdal

Nore og Uvdal kommune har egen kulturskole og 2 grunnskoler; Rødberg skole (1-10) og Uvdal skole (1-7).

Inntaksområder / skolegrenser:

Uvdal skole: Fra kommunegrensa mot Hol kommune i nord til og med Strømmen nord for Trollstua.

Rødberg skole: Fra Dokkeberg/Trollstua mot Uvdal skolekrets i nord til kommunegrensa mot Rollag i sør.


Sist Oppdatert:  26.11.2019 14:33  Skriv ut

NYTTIGE LENKER