Arbeidsgiverkontroll og - veiledning


GENERELT

Skatteoppkrever kontakter arbeidsgivere/firmaer for å utføre regnskapskontroll og gi veiledning innenfor områdene lønn, skattetrekk, arbeidsgiveravgift og pliktig innberetning. Nyetablerte virksomheter bør selv ta kontakt for å få informasjon og veiledning.

Målgruppe

Arbeidsgivere og firmaer

ANNEN INFORMASJON

Skatteetaten: Rollen som arbeidsgiver

Kontaktinformasjon

    Lover og retningslinjer