Barnehagene i Nore og Uvdal

Nore og Uvdal kommune har 4 kommunale barnehager; Rødberg med 3 avdelinger, Uvdal med 2 avdelinger, Nore med 1 avdeling og Tunhovd med 1 avdeling.

Vi har full barnehagedekning, det vil si at de som ønsker plass får det.
Søknadsfristen for hovedopptak er 1. mars. De som søker innen frist tildeles fast plass fram til barnets skolestart.
Vi har løpende opptak på midlertidige plasser hele året, og det er mulig å søke om endringer i løpet av året.

Redusert foreldrebetaling