Skolene i Nore og Uvdal

Nore og Uvdal kommune har egen kulturskole og 2 grunnskoler; Rødberg skole (1-10) og Uvdal skole (1-7).

Inntaksområder / skolegrenser:

Uvdal skole: Fra kommunegrensa mot Hol kommune i nord til og med Strømmen nord for Trollstua.

Rødberg skole: Fra Dokkeberg/Trollstua mot Uvdal skolekrets i nord til kommunegrensa mot Rollag i sør.