Reguleringsplan

1 mai er frist for innmelding av planer til arkeologisk registrering 2018

Hvert år tilbyr Utviklingsavdelingen i Buskerud fylkeskommune å gjennomføre arkeologiske registreringer til kommunene og private tiltakshavere i forbindelse med varsel om oppstart av reguleringsplaner. For mer informasjon trykk her.Oppmåling

I henhold til forskrift om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) §§ 18 jf. forvaltningsloven § 37 legges lokal forskrift vedrørende tidsfrist for oppmålingsforretninger ut til offentlig ettersyn.

Forskriften regulerer utsettelse av frist for oppmålingsforretninger i vinterhalvåret for Nore og Uvdal kommune.

Forslag til forskriften kan sees her!

Eventuelle merknader må sendes Nore og Uvdal kommune innen 30.11.2018.Byggesak

Nye rutiner for tilknytning til kommunens vann- og avløpsnett:
Det er etablert nye rutiner for tilknytning til kommunens vann- og avløpsnett. Fra og med 01.08.2018 må kommunens tilkoblingsskjema fylles ut og tilkoblingspunkt/kum må være vist på situasjonskart. Dette vedlegges byggesøknaden. 

Kommunens tilkoblingsskjema finner dere her