Jakt i kommuneskogen

Rypejakt Imingfjell

Nore og Uvdal kommuneskoger selger dagskort for jakt etter rype på terrenget Damtjern på Imingfjell. Dette er et rypeterreng med høyfjellspreg. Totalt areal er 6.292 daa. I søndre del av terrenget er det spredt hyttebebyggelse. For mer informasjon se her.


Småviltjakt Tunhovd

Nore og Uvdal kommuneskoger selger dagskort for jakt etter småvilt på tre områder i Tunhovd; Halldalen skog, Tunhovdmogen og Rotegård skog. For mer informasjon se her.


Hardangervidda Villreinutval

Nore og Uvdal kommune har sekretariatfunksjon for Hardangervidda Villreinutval