Informasjon om Koronavirus og tiltak

Tiltak og råd for å begrense korona-smitte i Nore og Uvdal kommune

(Oppdatert 14.01.2021 kl. 19:53)

Ønsker du å komme i kontakt med oss, så ring oss på tlf: 31 02 40 00 (kl. 09:00 - 15:00, alle hverdager)
eller send e-post til: post@nore-og-uvdal.kommune.no

Antall bekreftet smittet i Nore og Uvdal siden pandemien startet : 6 (siste smittet påvist 14.01.21)

Meld fra her om mistanke om korona

Alle oppfordres til å følge med informasjonen lagt ut på kommunale nettsider,  Folkehelseinstituttet  og  Helsenorge.no

Du kan også holde deg oppdatert på Regjeringen.no

Alle korona-relaterte nyhetsartikler lagt ut på kommunes nettsider finner du HER

Følgende regler og anbefalinger gjelder fra 4. januar til og med 18. januar

Regler for hele landet

 • Maksimalt fem personer på private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Hvis man er flere enn fem i samme husstand, kan selvfølgelig alle i husstanden møtes. (Nytt)
 • Maksimalt ti personer på innendørs idrettsarrangement, kulturarrangement, seminarer, livssynssamlinger, seremonier mv., likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. I begravelser kan det være opp mot 50 personer, selv om setene ikke er fastmontert. (Nytt)
 • De fleste av disse arrangementene vil uansett ikke være i tråd med nasjonale anbefalinger og bør derfor utsettes eller avlyses.
 • Det innføres nasjonalt forbud mot skjenking av alkohol på serveringssteder og arrangementer. (Nytt)
 • De særlige reglene for kirkevandringer oppheves straks, i stedet for fra 15. januar. (Nytt)

Nasjonale anbefalinger for kommunene

 • Hjemmekontor som generell anbefaling fra regjeringen, for de som kan.
 • Unngå besøk i hjemmet  i tiden fram til 18. januar 2021
 • Anbefaler forretninger å gjennomføre begrensning mht antall kunder samtidig  

Følgende lokale tiltak (Nore og Uvdal kommune) gjelder inntil videre

 • Fortsatt stengt kommunehus
 • Interkommunale kulturtilbud avlyses
 • Dagaktivitet for ulike brukergrupper avlyses. Dette gjelder dagtilbud for personer med demens, seniorsenter og dagtilbud på Bråflåttun
 • Ungdomsskolen skal ha en hjemmedag pr uke. Tar i bruk større lokaler for å gjennomføre undervisningen på forsvarlig vis. For ungdomsskolens del vil Rødberghallen bli tatt i bruk fra 05.01.21
 • Samfunnshus, kommunale bygg,  svømmehall og behandlingsbasseng leies ikke ut
 • Ungdomsklubben stenges
 • Biblioteket stenges 
 • Barnevernet organiserer ut fra rødt nivå, har hjemmekontor og digitale konsultasjoner der det er mulig.

Innbyggere oppfordres til bruk av munnbind innendørs der man ikke kan holde nødvendig avstand


Øvrig informasjon


Alle oppfordringer til å følge med informasjonen som noen gang er lagt ut på kommunale nettsider,  Folkehelseinstituttet  og  Helsenorge.no

Du kan også holde deg oppdatert på Regjeringen.no

Alle korona-relaterte nyhetsartikler lagt ut på nettstedet ditt finner du HER


Kontakt

Hverdager:
Ta kontakt med din fastlege
31024800

Kveld og helg

Ta kontakt med legevakt på
telefon 116 117 

Ved alvorlig og livstruende tilstander
ring 113

Koronatelefonen for Kongsberg
og Numedal

32 86 68 00
(kl. 08:30 - 11:30 og 12:30 - 15:00) 


Folkehelseinstituttet
informasjon

Telefon 815 55 015 (hele døgnet)
eller gå inn på www.fhi.no 


Kongsberg krisesenter

Telefon 32 73 64 00

Besøk deres hjemmeside