• Selvbetjening

  Elektroniske skjemaer, blanketter byggesak, deling og oppmåling, ledige stillinger, postlister, WEB-kart
  og andre nyttige snarveier  • Politikk og samfunn

  Valg, folkevalgte, politiske møtedokumenter, økonomiplaner og budsjett, innsynsrett, prosjekter og planer

 • Barn og utdanning

  Barnehage, barne- og familievern, skole og utdanning

 • Bolig, eiendom og næring

  Bygging, boligtomter, konsesjon og boplikt, adressering, fradeling, landbruk, jakt og fiske, avfall og renovasjon, forurensning, motorferdsel, jakt, veg og vegtrafikk

   

 • Helse og omsorg

  Hjemmehjelp, hjemmesykepleie, TT-ordning, folkehelse, frisklivstilbud, svangerskap og fødsel, trygd og sosiale tjenester

 • Kultur, idrett og fritid

  Bibliotek, bygdetun, bygdebøker, frivilligsentral, kulturpris, kulturmidler
   

 • Natur, miljø og samferdsel

  Bygging, boligtomter, konsesjon og boplikt, adressering, fradeling, landbruk, jakt og fiske, avfall og renovasjon, forurensning, motorferdsel, jakt, veg og vegtrafikk

 • Skatt, avgifter og arbeid

  Kommunale avgifter, gebyrer og egenandeler/betalingssatser, eiendomsskatt

Digital_post

Nore og Uvdal kommune sender nå post til din digitale postkasse. Les mer om hvordan du oppretter din digitale postkasse.

Nyheter

Nyhetsarkiv »

Hva skjer?

Mange savner en kalender for å holde seg oppdatert om hva som skjer av arrangementer og for å publisere egne arrangementer. Dette kan gjøres på Laagendalsposten sine nettsider, og arrangementene blir tatt inn i Laagendalsposten sin papirutgave, og blir synlig på Kongsberg.no\aktivitetskalender. Les mer
digitalfaktura

Info angående faktura fra Nore og Uvdal kommune

Du kan nå motta faktura fra Nore og Uvdal kommune via Vipps, Digipost, e-Faktura, på papir eller EHF (firma).