Sist Oppdatert:  01.03.2017 09:39  Skriv ut
Logo Skogen vest

Boligtomter - Skogen Vest

Nore og Uvdal kommune selger tomter i det nye feltet ”Skogen Vest” på Rødberg. Tomtene ligger vest for eksisterende bebyggelse i Myrabakken, nær skog og turmuligheter og med gangavstand til skole, barnehage og Rødberg sentrum. Alle tomtene har utsikt mot Hallandsfjell, noen har utsikt mot sentrum og Rødbergdammen.

Visning

Etter avtale

Søknadsskjemaet får du her
eller ved henvendelse til Servicekontoret

Reguleringsbestemmelser og kart
Skriftlig søknad sendes:

Nore og Uvdal kommune
Sentrum 16
3630 Rødberg

eller som vedlegg i e-post: post@nore-og-uvdal.kommune.no

For ytterligere informasjon eller  avtale om visning, kontakt:

Servicekontoret
Telefon: 31024000
E-post: post@nore-og-uvdal.kommune.no


Sist Oppdatert:  08.09.2014 14:45  Skriv ut
Logo Hvaalefeltet

Boligtomter - Hvaale

Nore og Uvdal kommune tilbyr fine boligtomter i det nye boligfeltet ”Hvaale 2”. Tomtene ligger i området nord for eksisterende bebyggelse i Hvaalefeltet på Norefjord, med utsikt til Norefjord sentrum, Norefjorden og Eidsfjell. Området ligger nær skog og turmuligheter, med gangavstand til dagligvarebutikk, videregående skole, og barnehage. Det tar ca 10 minutter med bil til kommunesenteret Rødberg.

Visning

Etter avtale

Søknadsskjemaet får du her
eller ved henvendelse til Servicekontoret

Se vår elektroniske brosjyre her

Reguleringsbestemmelser og kart

Skriftlig søknad sendes:

Nore og Uvdal kommune
Sentrum 16
3630 Rødberg

eller som vedlegg i e-post: post@nore-og-uvdal.kommune.no

For ytterligere informasjon eller  avtale om visning, kontakt:

Servicekontoret
Telefon: 31024000
E-post: post@nore-og-uvdal.kommune.no


Sist Oppdatert:  17.06.2015 10:39  Skriv ut