Aktuelt

FAKTA OM NORE OG UVDAL KOMMUNE

Nore og Uvdal kommune ligger øverst i Numedal - "middelalderdalen". Her har alle de 2.500 innbyggerne god plass på kommunens 2.505 km2. Store deler av Hardangervidda Nasjonalpark ligger innenfor våre grenser med gode muligheter til friluftsliv, jakt og fiske.

Kommunen er både et kraftverkssenter og et kraftsenter i Numedal med fokusering på reiseliv og utnyttelse av naturressursene i en bærekraftig utvikling. Kulturlivet er rikt med stor aktivitet innen kulturminner, tradisjoner og natur. Numedal kalles også Middelalderdalen med en av norges flotteste samlinger av bygninger fra denne tiden.

Kommunesenteret ligger på Rødberg med statlige og kommunale kontorer.
På Norefjord har vi Numedal videregående skole med idrettshall og fotballstadion.

Vårt motto er: Vekst og trivsel i Nore og Uvdal, og vi ønsker deg velkommen til oss.