Eiendom - kjøp i områder med boplikt (nedsatt konsesjonsgrense)


Søknaden sendes til


Søknaden må underskrives og sendes i brevpost til:
Nore og Uvdal kommune
Sentrum 16
3630 RØDBERG