Rødberghallen

Rødberghallen

Rødberghallen ligger i tilknytning til Rødberg skole. I tillegg til å være et samfunnshus inneholder Rødberghallen:

Kontor for ungdomskontakt og kulturarbeider på Nore og Uvdal Bygdetun finner du også her.

For leie av lokaler og åpningstider for svømmehall, kontakt servicekontoret på telefon 31 02 40 00.


Rødstubben

Aktivitet, idrett og friluftsliv

Nore og Uvdal kommune er har store muligheter for å bedrive idrett og fysisk aktivitet. Vi har har store skog og fjellområder man kan boltre seg på, i tillegg til  flere idrettsanlegg og aktivitetsområder. 

Kommunen har også et aktivt idrettsmiljø med mange klubber.


Kommunevåpen for Nore og Uvdal

Kommunevåpenet (vedtatt 1982) er venstre skrådelt, første felt har et grønt stabbur mot en gull bakgrunn, andre felt har et gull vasshjul mot en grønn bakgrunn; gjenspeiler jord- og skogbruk.

Instruks for bruk av kommunevåpenet