Kommunevåpen for Nore og Uvdal

Kommunevåpenet (vedtatt 1982) er venstre skrådelt, første felt har et grønt stabbur mot en gull bakgrunn, andre felt har et gull vasshjul mot en grønn bakgrunn; gjenspeiler jord- og skogbruk.

Instruks for bruk av kommunevåpenet

Nore og Uvdal Frivilligsentral

 Nore og Uvdal Frivilligsentral eies av Nore og Uvdal kommune og er organisatorisk plassert under Fagavdeling for skole, barnehage og kultur.

Les mer

Biblioteket i Nore og Uvdal

Nore og Uvdal bibliotek holder til på Rødberg, i Rødberghallen.

Til bibliotekenes egen nettside

Nore og Uvdal kulturskole
Undervisning i hardingfele

Nore og Uvdal kulturskole sørger for at barn og unge i Rollag og Nore og Uvdal kommuner får opplæringstilbud innen musikk- og kunstfag.

Til kulturskolens nettside