Behandlingsreise til utlandet - søknad


GENERELT

Behandlingsreise til utlandet er et supplement til forskjellige behandlingstilbud som fins i Norge. De fleste behandlingene skjer i Spania, Tyrkia, Serbia, Montenegro og på Kanariøyene.

Målgruppe

Personer som har

 • astma, kroniske lungesykdommer og atopisk eksem (barn og unge)
 • psoriasis
 • betennelsesaktig revmatisk sykdom
 • senskader etter poliomyelitt (postpolio)

Pris

Du må betale en egenandel. Barn og ungdom betaler ingen egenandel.

Kriterier / Vilkår

Du må ikke lide av andre alvorlige sykdommer som for eksempel

 • angina pectoris / nylig hatt hjerteinfarkt
 • hjertesvikt
 • ubehandlet høyt blodtrykk
 • kreftsykdom (det skal gå tre år etter avsluttet behandling)
 • alvorlige psykiske lidelser

Legen vil kunne gi deg flere opplysninger om hvilke sykdommer som kan hindre deg i å reise. Alle som søker må i utgangspunktet være selvhjulpne.

Rikshospitalet Helseforetakene

ANNEN INFORMASJON

Behandlingsreiser til utlandet

Søknadsfrist

Se lenke Behandlingsreiser til utlandet i feltet Brosjyrer, kart, dokumenter og lignende.

Søknaden sendes til

Skjemaene sendes samlet til Behandlingsreiser, Rikshospitalet, 0027 Oslo

Saksbehandlingstid

Tiden varierer etter hva slags behandling du søker om. Du får beskjed i god tid før avreise.

Saksbehandling

Søknaden blir medisinsk vurdert av en lege i Behandlingsreiser.

Klagemulighet

Det er ingen klagemulighet, men du kan sende inn tilleggsopplysninger som kan endre prioriteringen.

Kontaktinformasjon

 • Christianne  Stroop
 • Kommunalsjef
 • Telefon: 31024401
 • Mobil: 41550860
 • Send e-post

Aktuelle skjema