Bygg uten å søke

Fra 1. juli kan du blant annet sette opp en garasje på inntil 50 kvadratmeter eller et tilbygg på 15 kvadratmeter uten at du trenger å be om tillatelse fra kommunen først. Forenklingen av reglene gir deg mer frihet til å bygge, men du får også mer ansvar. DU må selv å sørge for at det du ønsker å bygge er i tråd med lover og lokalt planverk. Les mer her

Hvor stort kan du bygge?

Skal du bygge noe? Stort eller smått? Husk at du må holde deg innenfor det som kalles tillatt grad av utnytting. Det bestemmer hvor stor del av eiendommen du har lov å bygge på. Bruk denne veilederen for å være sikker på at du ikke bygger for stort.
Finn veilederen her

Sist Oppdatert:  30.05.2016 10:59  Skriv ut