Barnehage- og SFO-plass

Nore og Uvdal kommune har innført et nytt administrativt system for barnehage, skole og SFO, og har i den forbindelse fått en ny portal for barnehageplass og SFO-plass. 

Barnehagene i Nore og Uvdal

Nore og Uvdal kommune har 4 kommunale barnehager; Rødberg med 3 avdelinger, Uvdal med 2 avdelinger, Nore med 1 avdeling og Tunhovd med 1 avdeling.

Vi har full barnehagedekning, det vil si at de som ønsker plass får det.
Søknadsfristen for hovedopptak er 1. mars. De som søker innen frist tildeles fast plass fram til barnets skolestart.
Vi har løpende opptak på midlertidige plasser hele året, og det er mulig å søke om endringer i løpet av året.

Redusert foreldrebetaling

Nytt tilbud til fritidsbeboere

Barnehagene


Sist Oppdatert:  29.09.2017 15:12  Skriv ut

Skolene i Nore og Uvdal

Nore og Uvdal kommune har egen kulturskole og 2 grunnskoler; Rødberg skole (1-10) og Uvdal skole (1-7).

Alle skolene har egne nettsider. Der finner du informasjon om den enkelte skole. Klikk på skolenes navn for å komme til sidene.

/upload/nore og uvdal/bilder/logoer/fronter_logo.gif

SkoleneSist Oppdatert:  29.09.2017 15:11  Skriv ut

NYTTIGE LENKER

MOT - til å ta egne valg 31.03.2014 13:00  Skriv ut