Besøksadress: Kommunehuset Rødberg
Postadresse: Sentrum 16, 3630 Rødberg
Telefon: 31 02 40 00
Epost: post@nore-og-uvdal.kommune.no
Åpningstider: 08:00 - 15:00
Faks: 31 02 40 01
Org.nr.: 964950946
Kommune .nr.: 0633

Last ned bakgrunnsbilde

Viktige telefonnumre

Brann    110
Politi   112
Ambulanse   113
Legevakt    116 117
Barnevernvakt kl. 16:00 - 08:00   90 50 97 66
Lensmannskontor
 32 74 25 70 / 02800
Legekontoret  31 02 48 00
Veterinærvakt   32 74 51 50 
Teknisk vakt  48 24 89 50
Tannlegekontoret   32 74 35 90
Apotek  31 00 46 10
Viltnemnda  97 18 20 65
Sykehjemmet  31 02 43 00

eDialog - sikker post til kommunen

Ansvarlig redaktør:   Rune Antonsen
Redaktør:
 Kate Hovdegård

Feil og kommentarer om nettstedet
meldes til redaktør


Bakgrunnsbildet: Kate Hovdegård

Personvernerklæring