Ledige stillinger

Nore og Uvdal kommune ligger øverst i Numedal med kort reiseavstand til Kongsberg, Geilo og sentrale østlandsområder. Numedal – «Middelalderdalen» er kjent for sine flotte gamle bygninger. Rødberg er kommunesenteret. Store deler av Hardangervidda Nasjonalpark ligger innenfor våre grenser med gode muligheter til jakt, fiske og friluftsliv. Kommunen er en attraktiv hyttekommune som fokuserer på byggeskikk, reiseliv, tradisjoner og naturopplevelser. Det er et aktivt landbruk i kommunen. Kulturlivet er rikt med stor aktivitet innen lag og foreninger. Langedrag Naturpark med sine fantastiske opplevelser er lokalisert i kommunen. Videregående skole finnes på Norefjord i tilknytning til idrettshall og stadion

Nore og Uvdal kommune har tatt i bruk en ny rekrutteringsportal - Webcruiter.
Hvis du allerede har registrert din CV i Webcruiter, kan du enkelt knytte den til en søknad på stilling i Nore og Uvdal kommune.

Våre ledige stillinger


Ledige interkommunale stillinger:
Besøksadress: Kommunehuset Rødberg
Postadresse: Sentrum 16, 3630 Rødberg
Telefon: 31 02 40 00
Epost: post@nore-og-uvdal.kommune.no
Åpningstider: 08:00 - 15:00
Faks: 31 02 40 01
Org.nr.: 964950946
Kommune .nr.: 0633

Last ned bakgrunnsbilde

Viktige telefonnumre

Brann    110
Politi   112
Ambulanse   113
Legevakt 116 117
Legekontoret  31 02 48 00
Lensmann   32 74 25 70
Veterinærvakt   32 74 51 50 
Teknisk vakt  48 24 89 50
Tannlegekontoret   32 74 35 90
Viltnemnda  97 18 20 65
Sykehjemmet  31 02 43 00

Ansvarlig redaktør:   Rune Antonsen
Redaktør:
 Kate Hovdegård

Feil og kommentarer om nettstedet
meldes til redaktør


Bakgrunnsbildet: Fjellset av Vidar Torgersen