• Selvbetjening

  Elektroniske skjemaer, blanketter byggesak, deling og oppmåling, ledige stillinger, postlister, WEB-kart
  og andre nyttige snarveier  • Politikk og samfunn

  Valg, folkevalgte, politiske møtedokumenter, økonomiplaner og budsjett, innsynsrett, prosjekter og planer

 • Barn og utdanning

  Barnehage, barne- og familievern, skole og utdanning

 • Næring, Miljø og Kommunalteknikk

  Bygging, boligtomter, konsesjon og boplikt, adressering, fradeling, landbruk, jakt og fiske, avfall og renovasjon, forurensning, motorferdsel, jakt, veg og vegtrafikk

   

 • Helse og omsorg

  Hjemmehjelp, hjemmesykepleie, TT-ordning, folkehelse, frisklivstilbud, svangerskap og fødsel, trygd og sosiale tjenester

 • Kultur, idrett og fritid

  Bibliotek, bygdetun, bygdebøker, frivilligsentral, kulturpris, kulturmidler
   

 • Tekniske tjenester, næring og beredskap

  Bygging, boligtomter, konsesjon og boplikt, adressering, fradeling, landbruk, jakt og fiske, avfall og renovasjon, forurensning, motorferdsel, jakt, veg og vegtrafikk

 • Skatt, avgifter og arbeid

  Kommunale avgifter, gebyrer og egenandeler/betalingssatser, eiendomsskatt

Digital_post

Nore og Uvdal kommune sender nå post til din digitale postkasse. Les mer om hvordan du oppretter din digitale postkasse.

bagera

Hva skjer?

Mange savner en kalender for å holde seg oppdatert om hva som skjer av arrangementer og for å publisere egne arrangementer. Dette kan gjøres på Laagendalsposten sine nettsider, eller i en egen app som heter Bagera. Les mer
digitalfaktura

Info angående faktura fra Nore og Uvdal kommune

Du kan nå motta faktura fra Nore og Uvdal kommune via Vipps, Digipost, e-Faktura, på papir eller EHF (firma).