• Selvbetjening

  Elektroniske skjemaer, blanketter byggesak, deling og oppmåling, ledige stillinger, postlister, WEB-kart
  og andre nyttige snarveier  • Politikk og samfunn

  Valg, folkevalgte, politiske møtedokumenter, økonomiplaner og budsjett, innsynsrett, prosjekter og planer

 • Barn og utdanning

  Barnehage, barne- og familievern, skole og utdanning

 • Bolig, eiendom og næring

  Bygging, boligtomter, konsesjon og boplikt, adressering, fradeling, landbruk, jakt og fiske, avfall og renovasjon, forurensning, motorferdsel, jakt, veg og vegtrafikk

   

 • Helse og omsorg

  Hjemmehjelp, hjemmesykepleie, TT-ordning, folkehelse, frisklivstilbud, svangerskap og fødsel, trygd og sosiale tjenester

 • Kultur, idrett og fritid

  Bibliotek, bygdetun, bygdebøker, frivilligsentral, kulturpris, kulturmidler
   

 • Natur, miljø og samferdsel

  Bygging, boligtomter, konsesjon og boplikt, adressering, fradeling, landbruk, jakt og fiske, avfall og renovasjon, forurensning, motorferdsel, jakt, veg og vegtrafikk

 • Skatt, avgifter og arbeid

  Kommunale avgifter, gebyrer og egenandeler/betalingssatser, eiendomsskatt

Digital_post

Nore og Uvdal kommune sender nå post til din digitale postkasse. Les mer om hvordan du oppretter din digitale postkasse.

Hva skjer?

Mange savner en kalender for å holde seg oppdatert om hva som skjer av arrangementer og for å publisere egne arrangementer. Dette kan gjøres på Laagendalsposten sine nettsider, og arrangementene blir tatt inn i Laagendalsposten sin papirutgave, og blir synlig på Kongsberg.no\aktivitetskalender. Les mer

Nyheter

Nyhetsarkiv »