• Selvbetjening

  Elektroniske skjemaer, blanketter byggesak, deling og oppmåling, ledige stillinger, postlister, WEB-kart
  og andre nyttige snarveier  • Politikk og samfunn

  Valg, folkevalgte, politiske møtedokumenter, økonomiplaner og budsjett, innsynsrett, prosjekter og planer

 • Barn og Utdanning

  Barnehage, barne- og familievern, skole og utdanning

 • Bolig, Eiendom og næring

  Bygging, boligtomter, konsesjon og boplikt, adressering, fradeling, landbruk, jakt og fiske
   

 • Helse og omsorg

  Hjemmehjelp, hjemmesykepleie, TT-ordning, folkehelse, svangerskap og fødsel, trygd og sosiale tjenester

 • Kultur, idrett og fritid

  Bibliotek, bygdetun, bygdebøker, frivilligsentral, kulturpris, kulturmidler, lag og foreninger
   

 • Natur, miljø og samferdsel

  Avfall og renovasjon, forurensning, motorferdsel, jakt, veg og vegtrafikk

 • Skatt, avgifter og arbeid

  Kommunale avgifter, gebyrer og egenandeler/betalingssatser, eiendomsskatt

Bruk av motorsag

Landbrukets dag

Lørdag 20/9 – kl. 12.00 – 17.00, Uvdal (v.XL Bygg)
Landbrukets dag arrangeres av faglagene i landbruket sammen med kommunen. Målgruppen er landbruksinteresserte barn, ungdom og voksne. Formålet er faglig- og sosialt påfyll og nettverksbygging.

Les mer

Sist Oppdatert:  08.09.2014 16:47  Skriv ut

Nyheter

Nyhetsarkiv »

Hva skjer